Testowanie włókna węglowego - série EddyCus® CF map

Analýza struktury

 • +  Žádný nebo nepatrný kontakt
 • +  Okamžité zobrazení výsledků
 • +  Zjišťování vad
 • +  Vhodné pro suchá vlákna s více úhly křížení nebo výlisky
 • +  Nástroje pro pokročilé zpracování dat

Testowanie włókna węglowego

Série EddyCus® CF map je určena zejména pro zjišťování vnitřní struktury materiálů z uhlíkových vláken s více úhly křížení. Tento nový nedestrukční systém využívá elektrické vodivosti uhlíkových vláken k získání informací o struktuře, jako je např. orientace a rozložení vláken. EC-snímek ve vysokém rozlišení rovněž umožňuje zjistit rovnoměrnost netkaných uhlíkových textilií. Analýzu struktury lze provést u těchto materiálů z uhlíkových vláken:
 • Vlákna s více úhly křížení (NCF)
 • Výlisky s pojivem nebo bez
 • Prepregy a organické tkaniny
 • Plasty tvrzené uhlíkovými vlákny (CFRP)
 • Výlisky z uhlíkových vláken (s pojivem)
 • Tkaniny a trubky z uhlíkových vláken
 • Netkané textilie z uhlíkových vláken (rouno, krátká vlákna)
 • Recyklovaná uhlíková vlákna

Applications

 • Automobilový průmysl
 • Letecký průmysl
 • Energetika průmysl(potrubí a nádrže)

Konstrukční analýzy

 • Orientace vláken jednotlivých vrstev
 • Rozložení pramenů a mezery mezi nimi

Zmapování rovnoměrnosti

 • Zmapování objemového obsahu uhlíkových vláken u netkaných uhlíkových tkanin, jako jsou rouna, krátká nebo sekaná uhlíková vlákna, např. recyklovaná
EC-Scan Textural Analysis

Fotografie: Tkanina z uhlíkových vláken s třemi úhly křížení 200 x 200 mm². EC-snímek z horní strany obsahuje různé informace, které lze rozdělit do jednotlivých hladin.

EC-Scan Mapping Uniformity

Fotografie: Zmapování rovnoměrnosti má smysl u uhlíkových materiálů s náhodnou strukturou. Místa s větším počtem uhlíkových vláken zde mají tmavší barvu. Výše uvedený EC-snímek ukazuje mírnou nehomogenitu uhlíkového rouna. Níže je znázorněna lisovací rohož z uhlíkových vláken.

EC-Scan Textural Analysis
EC-Scan Mapping Uniformity

Testovací zařízení

EddyCus® CF map 4040

EddyCus® map 4040 je stolní systém, který prohlíží tkaniny z uhlíkových vláken a jejich kompozity a hledá vady v jejich vnitřních vrstvách. Je určen pro potřeby výzkumných a vývojových laboratoří univerzit i firem. Průzkum lze provést na plochém a lehce zakřiveném vzorku o rozloze až 400 x 400 mm².

Žádost o nabídku
Stáhnout list s technickými údaji
Carbon Fiber Texture
CF map 6060

EddyCus®CF map 6060

EddyCus® map 6060 je průmyslová testovací skříň určená pro rychlý offline test kritických míst (ROI) u součástek nebo výlisků. Provádí testy ve vysokém rozlišení a kontroluje kvalitu materiálů z uhlíkových vláken. Kontrola vad textilií z uhlíkových vláken je vhodná zejména pro malé a středně velké součástky jednodušších tvarů.

Žádost o nabídku
Stáhnout list s technickými údaji

Výkon & nastavení

EddyCus® CF map 4040 EddyCus® CF map 6060
Využití Struktura a vady tkanin, výlisků a kompozit z uhlíkových vláken
Prohlížená oblast 400 x 400 x 150 mm³ 600 x 600 x 300 mm³
Rychlost 100 - 300 mm/s 200 - 400 mm/s
Minimální rozteč 0.025 mm
Režim Kontaktní a bezkontaktní
Volitelné doplňky Kamera, snímač vzdálenosti
Uživatel Výzkumná a vývojová centra a laboratoře Produkty přesného strojírenství