Testowanie włókna węglowego - seria EddyCus® CF map

Analiza teksturalna

 • + Pomiar bezdotykowy lub małoinwazyjny
 • + Wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym
 • + Wykrywanie defektów
 • + Nadaje się dla materiałów wieloosiowych oraz form wstępnych
 • + Narzędzia do zaawansowanego przetwarzania danych

Testowanie włókna węglowego

Seria EddyCus® CF map służy do ujawniania wewnętrznej tekstury wieloosiowych materiałów z włókna węglowego. Ten nowoczesny i nieinwazyjny system służący do testowania wykorzystuje przewodność elektryczną włókien węglowych w celu uzyskania informacji na temat ich struktury, np. orientacji czy rozmieszczenia włókien. Skanowanie czujnikiem wiroprądowym z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości pozwala także sprawdzić jednorodność włókninowych struktur z włókna węglowego. Urządzenia umożliwiają przeprowadzanie analizy teksturalnej w następujących materiałach z włókna węglowego:
 • Włókna wieloosiowe (wielokierunkowe tkaniny szyte)
 • Formy wstępne ze spoiwem i bez niego
 • Materiały do prasowania laminatów zbrojonych i prześcieradła organiczne
 • Kompozyty CFRP
 • Formy wstępne z włókna węglowego (aktywowane spoiwem)
 • Stosy lub materiały z włókna węglowego
 • Włókninowe struktury z włókna węglowego
 • Włókna węglowe poddane recyklingowi

Zastosowania

 • Przemysł motoryzacyjny
 • Przemysł lotniczy
 • Branża energetyczna (rury i zbiorniki)

Analiza strukturalna

 • Orientacja włókien w poszczególnych warstwach
 • Rozmieszczenie niedoprzędu i odległości pomiędzy nim

Mapowanie pod względem jednorodności

 • Mapowanie zawartości objętości włókna węglowego w przypadku włókninowych struktur z włókna węglowego, krótkich lub strzyżonych włókien węglowych np. uzyskanych w wyniku procesu odzyskiwania
EC-Scan Textural Analysis

Zdjęcie: Trójosiowa tkanina z włókna węglowego; 200 x 200 mm² Skanowanie górnej warstwy czujnikiem wiroprądowy pozwala uzyskać różne informacje, a uzyskane wartości rozłożyć na poszczególne warstwy.

EC-Scan Mapping Uniformity

Zdjęcie: Mapowanie pod względem jednorodności jest istotne w przypadku materiałów z zawartością węgla o niejednolitej strukturze. Na zdjęciu skupiska włókien węglowych są zaznaczone ciemniejszym kolorem. Przedstawione powyżej skanowanie czujnikiem wiroprądowym ujawnia drobne niedoskonałości we włókninie węglowej. Poniżej przedstawiono kompozyt SMC z włókna węglowego.

EC-Scan Textural Analysis
EC-Scan Mapping Uniformity

Urządzenia do testowania

EddyCus® CF map 4040

EddyCus® map 4040 to system biurkowy służący do mapowania materiałów i kompozytów z włókna węglowego w celu wykrywania defektów w ich wewnętrznych warstwach. Nadaje się do zastosowania w laboratoriach działów ds. badań i rozwoju na uniwersytetach oraz w przedsiębiorstwach. Płaskie i delikatnie skośne próbki można testować na powierzchni do 400 x 400 mm².

Prześlij żądanie wyceny
Pobierz arkusz danych
Carbon Fiber Texture
CF map 6060

EddyCus®CF map 6060

EddyCus® map 6060 to urządzenie w postaci pulpitu do przeprowadzania szybkich przemysłowych testów części lub form wstępnych w punktach o krytycznym znaczeniu (z punktu widzenia zwrotu z inwestycji). Umożliwia ono przeprowadzanie skanowania z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości na potrzeby kontroli jakości materiałów z włókna węglowego. Urządzenie jest odpowiednie w szczególności do analizowania małych i średnich części o niezbyt skomplikowanym kształcie w celu wykrywania ewentualnych defektów w teksturze włókna węglowego.

Prześlij żądanie wyceny
Pobierz arkusz danych

Działanie & konfiguracja

EddyCus® CF map 4040 EddyCus® CF map 6060
Zastosowanie Wykrywanie tekstury i defektów w materiałach z włókna węglowego, formach wstępnych i kompozytach
Obszar skanowania 400 x 400 x 150 mm³ 600 x 600 x 300 mm³
Prędkość 100 - 300 mm/sec 200 - 400 mm/sec
Minimalna podziałka 0.025 mm
Tryb Kontakt i brak kontaktu
Opcjonalne dodatki Kamera, dalmierz
Przeznaczenie Centra badań i rozwoju i laboratoria Linie produkcyjne — produkcja na skalę przemysłową