Testování tkanin, výlisků a kompozit z uhlíkových vláken pomocí série EddyCus® CF

Tato technologie je určena zvlášť pro nedestruktivní a bezkontaktní hodnocení materiálů z uhlíkových vláken bez použití párových médií. Nedestruktivní testování je využitelné jak u kompozit, tak u tkanin ze suchých uhlíkových vláken. Tři hlavní oblasti využití jsou:

  • Analýza konstrukčních parametrů skrytých vrstev uhlíkových vláken
  • Identifikace vad a následků na vrstvy uhlíkových vláken
  • Bezkontaktní zjištění lokální hustoty textilií z uhlíkových vláken

Zajištění kvality uhlíkových vláken

KONSTRUKČNÍ ANALÝZA

ZJIŠTĚNÍ LOKÁLNÍ HUSTOTY

ZJIŠŤOVÁNÍ VAD

Fotografie: EC-snímek 3vrstvého CFRP: 0°, -45°, +45°.
Fotografie: Výstupní graf z kontroly vnitřní hustoty jednosměrové pásky z uhlíkových vláken do hloubky provedené softwarem na ovládání EddyCus® CF inline
Fotografie: EC-snímek z horní strany (zleva) ukazuje vady uhlíkového vlákna. Fotografie tkaniny z uhlíkového vlákna s 3 úhly křížení shora (zprava): 100 x 100 mm²

Vysokofrekvenční Eddy Current testování je jedinou bezkontaktní technologií na zjištění orientace vláken, mezer a rozložení skrytých vrstev uhlíkových vláken, která nevyžaduje velký prostor.

Více informací

Jedná se o nový přístup, kdy lze systémy EddyCus® CF inline využít ke sledování lokálních rozdílů v hustotě textilií z uhlíkových vláken během výrobního procesu. Lze tak zkontrolovat lokální rozdíly v hustotě u několika pruhů nebo výlisků.

Více informací

Sérii EddyCus® lze využít pro zjištění chyb ve struktuře uhlíkových vláken složených z několika vrstev. Mezi tyto chyby patří zkroucení a chybné uspořádání, pomačkání a překrytí, mezery a zvlnění, nárazy a rozštěpení.

Více informací

Zařízení pro testování uhlíkových vláken

EddyCus<sup>®</sup> CF map 4040 Testing Device for Analyzing Texture of Carbon Fibers

EddyCus® CF map 4040

Výzkumné laboratoře a centra výzkumu a vývoje kompozit a textilií využívají EddyCus® CF map 4040 k prohlížení malých a středně velkých vzorků, jako jsou ploché textilie z uhlíkových vláken, mírně zešikmené výlisky nebo tvrzené CFRP panely. EC-snímek zobrazuje strukturu vláken s více úhly křížení a umožňuje tak prozkoumat proces skládání, namotávání a vstřikování, během něhož může vlivem mechanického působení dojít k posunu vláken.

EddyCus® CF map 6060

Automobilový, letecký a kosmický průmysl systém EddyCus® CF map 6060 využívají k provádění náhodných kontrol a optimalizaci procesů výroby výlisků lisovaných za sucha nebo tvrzených CFRP dílů. Rychlý test zájmových oblastí společnostem umožňuje přesně určit kvalitu v kritických místech. Tato nová elektrická metoda umožňuje zaměřit se na vady ve struktuře vláken lépe než klasické NDT metody. Lze se tak vyhnout chybnému uspořádání, pomačkání nebo zkroucení.

EddyCus® CF inline

Výrobci tkanin a dodavatelé zařízení používají EddyCu® CF inline pro offline zmapování a sledování hustoty uhlíkových tkanin do hloubky. Důvodem je bezkontaktní metoda, velké zvětšení a flexibilní nastavení ovládání online procesu. To se týká zejména jednosměrových pásek, tkanin z vláken s více úhly křížení a roun z uhlíkových vláken. Mezi jeho další možnosti patří určování kvality recyklovaných vláken.