Testowanie materiałów z włókna węglowego, form wstępnych i kompozytów z wykorzystaniem urządzenia EddyCus® CF Series

Tę technologię zaprojektowano na potrzeby przeprowadzania nieinwazyjnej i bezdotykowej oceny materiałów z włókna węglowego bez korzystania z podłoży łączących. Testowanie nieinwazyjne jest odpowiednią metodą do oceny kompozytów oraz suchych materiałów z włókna węglowego. Trzy główne zastosowania to:

  • Analiza parametrów strukturalnych ukrytych
    warstw włókna węglowego
  • Wykrywanie defektów i efektów w stosach
    włókna węglowego
  • Bezdotykowe określanie miejscowej gramatury materiałów z włókna węglowego

Zapewnienie jakości włókien węglowych

ANALIZA STRUKTURY

MIEJSCOWE OKREŚLANIE GRAMATURY

WYKRYWANIE DEFEKTÓW

Zdjęcie: Skanowanie czujnikiem wiroprądowym 3-warstwowego kompozytu CFRP: 0°, -45°, +45°
Zdjęcie: Wykres uzyskany w wyniku przepływowego monitorowania gramatury taśmy UD z włókna węglowego przy użyciu oprogramowania EddyCus® CF inline Control
Zdjęcie: Skanowanie czujnikiem wiroprądowym (po lewej) ujawnia defekty we włóknie węglowym. Zdjęcie przedstawiające trójosiowy materiał z włókna węglowego (po prawej); 100 x 100 mm²

Testowanie wiroprądowe z zastosowaniem wysokiej częstotliwości jest jedyną technologią, która pozwala uzyskać informacje na temat orientacji włókien, rozmieszczenia i odstępów pomiędzy ukrytymi warstwami włókna węglowego bez używania inwazyjnego lub zaawansowanego sprzętu.

Więcej informacji

W ramach nowatorskiego podejścia, systemy EddyCus® CF mogą służyć do miejscowego monitorowania wahań gramatury materiałów z włókna węglowego w procesie produkcji. Istnieje możliwość kontrolowania kilku pasów lub mapowania form wstępnych pod kątem miejscowych wahań gramatury.

Więcej informacji

Modele należące do serii EddyCus® CF mogą służyć do wykrywania defektów w teksturze kilku warstw włókna węglowego. Wykrywane typy defektów obejmują: zniekształcenie i nieprostoliniowość, zmarszczki i nakładanie się, luki i falistość oraz wgniecenie i rozwarstwienie.

Więcej informacji

Sprzęt do testowania włókna węglowego

EddyCus<sup>®</sup> CF map 4040 Testing Device for Analyzing Texture of Carbon Fibers

EddyCus® CF map 4040

Urządzenie EddyCus® CF map 4040 jest używane w laboratoriach badawczych i ośrodkach ds. badań i rozwoju zajmujących się kompozytami i materiałami w celu skanowania próbek średniej wielkości, np. płaskich materiałów z włókna węglowego, lekko pochyłych form wstępnych czy utwardzonych kompozytów z włókna węglowego (CFRP). Skanowanie czujnikiem wiroprądowym ujawnia strukturę włókien wieloosiowego laminatu wstępnego, dlatego może ułatwić monitorowanie procesów piętrzenia, pokrywania i wstrzykiwania, podczas których wiązki włókien mogą się przesuwać wskutek interakcji mechanicznych.

EddyCus® CF map 6060

Urządzenie EddyCus® CF map 6060 jest używane w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym w celu przeprowadzania kontroli wyrywkowych oraz optymalizacji procesów produkcji suchych form wstępnych bądź utwardzanych elementów z kompozytu CFRP. Szybki test w wybranych miejscach pozwala sprawdzić jakość materiałów. W odróżnieniu od tradycyjnych metod testowania nieinwazyjnego, nowa metoda pozwala skoncentrować się na defektach występujących w strukturze włókien. Pozwala to wyeliminować nieprostoliniowość, zmarszczki czy zniekształcenia.

EddyCus® CF inline

Producenci włókien i dostawcy sprzętu korzystają z urządzenia EddyCus® CF inline w celu mapowania offline i monitorowania przepływowego gramatury włókien węglowych. Powody: nieinwazyjność, niewielki zakres i elastyczna konfiguracja operacji sterowania procesem online Jest to szczególnie istotne w przypadku taśm UD lub włókien wieloosiowych oraz flizeliny z włókna węglowego. Urządzenie może być także wykorzystywane w celu oceny jakości włókien poddanych recyklingowi.